Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat relacionada amb les vostres preferències basades en els vostres hàbits de navegació. Clica aquí per a més informació. Pots acceptar totes les cookies pulsant el botó 'Acceptar'
Acceptar

Avís legal

L’ÚS D’AQUEST WEB IMPLICA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS. SI NO ESTÀ D’ACORD AMB ELLS, LI PREGUEM QUE NO UTILITZI AQUEST WEB.

Restriccions d’ús dels materials

La propietat i gestió de cnelbalis.com correspon al Club Nàutic El Balís. Cap material d’aquest web o de qualsevol altre web que la propietat, gestió, llicència o control correspongui al Club Nàutic El Balís pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap forma, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat del Club Nàutic El Balís. A efectes d’aquest Acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats a la xarxa.

Aspectes jurisdiccionals

cnelbalis.com es troba sota el control i la gestió del Club Nàutic El Balís des de les seves oficines a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona, Espanya). A més ofereix els continguts del seu web amb finalitats merament informatives i d’entreteniment. A l’utilitzar cnelbalis.com, vostè accepta no dependre de la fiabilitat de la informació que en ells s’ofereix. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, però sense limitar-se a aquesta, el Club Nàutic El Balís serà considerat responsable de la fiabilitat que vostè concedeixi a la informació, como tampoc serà responsable de qualsevol perjudici directe, incidental, especial, derivat, indirecte o punitiu que resulti de l’ús o de la incapacitat d’usar els materials continguts en el website o en qualsevol altre web vinculat a aquests mitjançant enllaços, inclosos els continguts que es publiquen a les seves pàgines, encara quan el Club Nàutic El Balís hagi estat advertit de la possibilitat d’aquests perjudicis.

Altres aspectes

El present Acord estarà regulat i serà interpretat d’acord amb la legislació d’Espanya, sense donar efecte a cap principi que suposi un conflicte amb la legislació vigent. Si qualsevol condició d’aquest Acord resulta ser il•legal, nul•la de ple dret, o per qualsevol motiu no és aplicable, aquesta condició es considerarà eliminada d’aquest Acord i no afectarà a la validesa i aplicació de les condicions restants. Aquest és l’Acord íntegre entre les parts en el què concerneix al tema al que fa referència.

CLUB NAUTICO EL BALIS desea informarle de manera transparente, a través de la presente Política de Privacidad, sobre todos los tratamientos que realizamos con sus datos, las finalidades para las cuales los tratamos y los derechos que como usuario puede ejercer sobre sus datos personales, así como el tiempo durante el cual conservaremos sus datos.

Le informamos que al acceder a nuestro Sitio web pasa a tener la condición de Usuario. Como Usuario, declara que dispone de la capacidad legal necesaria para comprender y aceptar en su integridad la Política de Privacidad. La presente Política de Privacidad debe leerse conjuntamente con nuestra Política de Cookies [incluir link a la Política de cookies] y Condiciones de uso [incluir link] en el supuesto de que efectúe alguna solicitud de información a través de nuestro sitio web.

Gracias por visitar nuestro sitio web. Esperemos que disfrute conociendo los servicios que CLUB NAUTICO EL BALIS le ofrece.

 

 1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE  DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

La presente Política de privacidad regulan el uso del sitio web http://www.cnelbalis.com(en adelante "el Sitio Web"), de la que CLUB NAUTICO EL BALIS es titular.

El responsable del tratamiento es CLUB NAUTICO EL BALIS., es una empresa cuya dirección es dirección de la sede de Carretera N-II, km 651,5 Sant Andreu de Llavaneres, 08392 - Barcelona, CIF G08393779 , con email de contacto gdpr@cnelbalis.com.Los Usuarios aceptan quedar sometidos a los términos y condiciones recogidos en estos Términos y Condiciones, en la medida que ello les pueda ser de aplicación.

 1. ¿QUÉ ES UN DATO Y UN TRATAMIENTO DE CARÁCTER PERSONAL?

Son aquellos datos que identifiquen o permitan identificar a una persona. Por ejemplo, los datos que pueden identificar a una persona directamente son el nombre y apellidos, mientras que el número de D.N.I puede llegar a identificarla de forma indirecta. Los datos de carácter personal incluyen información como el teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo entre otros. También podría incluirse los identificadores numéricos como la dirección IP de su ordenador, así como la información que se obtiene a través de las cookies.

Un tratamiento de carácter personal es toda operación o conjunto de operaciones que realizamos sobre tus datos personales, como, por ejemplo, la recogida, registro, conservación, utilización y comunicación de tus datos.

 1. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN RECOPILAMOS?

Para poder ejecutar realizar los tratamientos de datos especificados en la presente Política de Privacidad, necesitamos determinada información sobre ti.  Por ello recopilamos la información que nos facilitas a través de los distintos canales de interacción y comunicación como son, el formulario de registro en la web para dar de alta una cuenta de socio, los formularios de solicitud de información y contacto, el formulario de suscripción al newsletter, los perfiles corporativos en redes sociales, etc.

Los datos que podemos recabar a través de los anteriores canales son tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de móvil, dirección de correo electrónico, las respuestas que nos facilites a encuestas de satisfacción, tus perfiles de redes sociales (en los casos en que consientas en compartir esta información personal con nosotros), información sobre tu uso y navegación por el Sitio Web (página web desde la que llegas al Sitio Web, capas del mismo visitadas, procesos iniciados y abandonados, dirección IP, tipo de dispositivo desde el que acceder, navegador de Internet empleado, tiempo que has permanecido en el Sitio Web, etc.), asimismo, almacenamos un “ID de sesión” correspondiente a un código interno que le identifica como usuario, opiniones sobre productos, servicios, etc.

 1. ¿A TRAVÉS DE QUÉ VÍAS CAPTAMOS SUS DATOS PERSONALES?

No es necesario que se registre en nuestro Sitio web para poder disfrutar e informarse de todos los servicios que ofrecemos en CLUB NAUTICO EL BALIS . Solo captamos y tratamos información que usted nos facilita a través de las siguientes vías:

 • Formulario para comprar una actividad, ponemos a disposición de los usuarios un formulario para suscribirse y contratar actividades en el Club.
 • Formulario para reservar amarre, formulario a través del cual los usuarios pueden solicitar reservar un amarre.
 • Formulario para hacerse socio, formulario a través del cual los usuarios pueden solicitar la suscripción como socios en el Club.
 • Suscripción al newletter.
 • Datos de contacto: ponemos a disposición de los usuarios, un formulario de contacto a través del cual el usuario podrá comunicar datos personales para solicitar información de nuestros productos, formas de pago, métodos de cancelación de suscripciones, etc.
 • Interacción con el Sitio Web y con CLUB NAUTICO EL BALIS en redes sociales: a través del uso que haces del Sitio Web al navegar por el mismo y a través de la interacción que puedas tener a través de los perfiles corporativos de la compañía en distintas redes sociales.

 

 

 1. ¿QUÉ TRAMIENTOS REALIZAMOS CON SUS DATOS PERSONALES Y PARA QUÉ FINALIDADES?

Para poder informarte de forma transparente y con detalle sobre las finalidades para las cuales tratamos tus datos hemos procedido a separar la información relativa a cada tratamiento en cuadros independientes. Así, podrás encontrar toda la información específica de cada uno de los tratamientos que realizamos de tus datos en su correspondiente cuadro.

 

Cada cuadro descriptivo de los correspondientes tratamientos recoge la siguiente información:

 

 1. ¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

 

En esta columna explicamos para qué y con qué finalidad tratamos tus datos personales.

 

 1. ¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

 

Esta columna explica el fundamento legal que nos permite tratar tus datos personales. La normativa de protección de datos requiere que para el tratamiento de tus datos tengamos una base que legitime dicho tratamiento. Así, para tratar tu información personal nos basamos en 4 bases legales dependiendo de la actividad o tratamiento que llevemos a cabo de tus datos. Las bases legales para el tratamiento de tus datos personales pueden ser:

 

 • Interés legítimo: Como empresa, CLUB NAUTICO EL BALIS tiene un interés legítimo en recopilar y tratar tus datos de carácter personal con el fin de estudiar y analizar la adecuación de nuestro Sitio Web, productos y servicios, si se adaptan a las necesidades de nuestros clientes, suscriptores y usuarios o, por el contrario, deben ser modificado en algún aspecto concreto o pueden ser mejorados para adecuarse mejor a dichas necesidades. También tiene un interés legítimo en mantener un contacto regular contigo para mantenerte informado sobre cuestiones promocionales o publicitarias sobre sus productos y servicios. En todo caso, este interés legítimo se basa en un análisis sobre el adecuado equilibrio de nuestros intereses en tratar tus datos de carácter personal y tus derechos y libertades. El resultado de dicho análisis determinará el que podamos utilizar o no tu información personal para los tratamientos descritos en la presente Política de Privacidad (salvo en lo relativo al tratamiento de segmentación y perfilado para el envío de comunicaciones comerciales, respecto del cual requerimos tu consentimiento expreso). 

 

 • El cumplimiento de una obligación legal: CLUB NAUTICO EL BALIS, actúa como responsable de tus datos y es por ello por lo que debemos cumplir con una serie de obligaciones impuestas por normativa contable, fiscal, consumo, etc.  En aquellos casos en que la justificación legal de alguno de nuestros tratamientos sea el cumplimiento de una obligación legal, tu negativa a proporcionarnos aquellos datos personales que resulten legalmente obligatorios implicará la imposibilidad de que puedas contratar productos o servicios con CLUB NAUTICO EL BALIS , pues hacerlo conllevaría un incumplimiento de la normativa a la que estamos sujetos.

 

 • Tu consentimiento: En el caso de que CLUB NAUTICO EL BALIS dese realizar algún tratamiento de tus datos cuya justificación legal no pueda basarse en ninguno de los motivos anteriormente explicados, solicitaremos previamente tu consentimiento para dicho tratamiento. En todo caso, te informamos, que en tales casos siempre podrás retirar tu consentimiento.

 

 1. ¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

 

En esta columna se informa de manera orientativa durante cuánto tiempo se conservarán tus datos. El tiempo de conservación dependerá en todo caso del tratamiento que se lleve a cabo sobre tu información personal. Debes tener en cuenta que determinada normativa contable, fiscal, de consumo, protección de datos y reguladora de los contratos nos puede obligar a conservar determinados datos de los clientes y usuarios durante un tiempo determinado. 

 

 1. ¿Cuáles son tus derechos?

 

Esta columna describe los derechos que puedes ejercer sobre tus datos, atendiendo al tratamiento que se realice sobre los mismos. Deberás tener en cuenta que dependiendo de la base legal que legitime el tratamiento de tus datos, tus derechos pueden verse limitados. En el apartado siguiente pormenorizamos este aspecto.

 

A continuación, encontrarás descritos con mayor detalle los distintos tratamientos que CLUB NAUTICO EL BALIS realiza de tus datos personales:

 1. Tramitación de cuestiones remitidas a través de los medios de comunicación del apartado “Contacto”

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de cuestiones y resolución de dudas remitidas por el usuario.
 • Proporcionar el servicio de atención al cliente, atendiendo cualquier solicitud de información o consulta remitida a través del formulario de contacto de la web corporativa; 
 • Tramitar la solicitud de información, reclamación, consulta remitido por el usuario a través del formulario de contacto de la web corporativa; y 
 • Realizar controles de calidad.

 

La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento de los usuarios.

Tus datos personales serán tratados por CLUB NAUTICO EL BALIS mientras no ejerzas tu derecho de oposición o supresión.

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 1. Tramitación de solicitud de alquiler de amarres.

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los amarres del puerto.
 • Tramitar la solicitud de información, reclamación, consulta remitido por el usuario a través del formulario de alquiler de amarres.  
 • Realizar controles de calidad.

 

La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento de los usuarios.

Tus datos personales serán tratados por CLUB NAUTICO EL BALIS mientras no ejerzas tu derecho de oposición o supresión.

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 1. Gestión de la participación de los usuarios en acciones promocionales

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de acciones promocionales promovidas por el Club.
 • Gestionar, en su caso, la entrega de premios a los participantes que resulten ganadores de las acciones promocionales, organizadas a través de la web o redes sociales del Club.
 • Gestionar cualquier incidencia, solicitud de información o reclamación relacionada con o derivada de las acciones promocionales organizadas por el CLUB y la participación en las mismas.
 • Cumplir con las obligaciones legales exigibles.
 • Trataremos su imagen con el fin de promocionar en redes sociales y la revista del CLUB, la entrega del premio.
 • Trataremos sus datos de contacto para hacerle entrega del premio y anunciarlo en redes sociales y en la web.

 

El tratamiento es necesario para:

(i)la ejecución de las bases legales voluntariamente aceptadas por los usuarios al participar en las distintas acciones promocionales organizadas por CLUB NAUTICO EL BALIS; y  

(ii)el cumplimiento por parte de CLUB NAUTICO EL BALIS de las obligaciones que le son legalmente exigibles, derivadas, entre otras, consumo, protección de datos, fiscalidad y tributos

 

Tus datos personales serán tratados por CLUB NAUTICO EL BALIS mientras esté vigente la relación existente entre CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente y/o usuario.  

Posteriormente, los datos personales proporcionados se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo legalmente estipulado de prescripción de las acciones que puedan derivarse como consecuencia de la relación existente entre CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente y/o usuario. 

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos, CLUB NAUTICO EL BALIS anonimizará o eliminará los datos personales del cliente y/o usuario.

.

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 1. Suscripción del newsletter

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • La finalidad de dicho tratamiento es el envío de comunicaciones electrónicas a los suscritos al newsletter del CLUB.
 • Enviar comunicaciones comerciales por vías electrónicas (mms, sms, email, etc.) con fines publicitarios y promocionales sobre productos, servicios, información, novedades, promociones y eventos organizados por el CLUB.

La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso a través de la suscripción al newsletter.

Tus datos personales serán tratados por CLUB NAUTICO EL BALIS mientras esté vigente la relación existente entre CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente y/o usuario.  . 

 

Podrás oponerte a recibir comunicaciones comerciales en cualquier momento a través de las siguientes vías:  

revocando tu consentimiento en cualquier momento a través del envío de un correo electrónico solicitándolo a: 

 

gdpr@cnelbalis.com 

 

siguiendo las instrucciones en el pie del cuerpo de cada una de las comunicaciones electrónicas que recibas.

 

 1. Gestión de la relación contractual con clientes en la suscripción de actividades.

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercerlos?

 • Tramitar correctamente la compra de producto y/o contratación de servicio.
 • Gestionar el pago efectivo del producto adquirido o el servicio contratado.
 • Tramitar el envío del producto adquirido o el servicio contratado.
 • Gestionar cualquier incidencia relativa al producto comprado o servicio contratado.
 • Proporcionar un servicio de atención al cliente resolviendo dudas y respondiendo a consultas y solicitudes de información a través de los distintos canales disponibles.
 • Trataremos su imagen a través de boletines, redes sociales, la revista del CLUB y la página web del CLUB. En caso de que contrata una actividad podremos tratar imágenes de los participantes en las actividades, con un fin de diffusion y promoción del CLUB.
 • Grabar tu interacción con  CLUB NAUTICO EL BALIS  a través de los canales del servicio de atención al cliente.
 • Detectar y evitar fraudes o cualquier actuación o uso ilícito.
 • Remitir encuestas de satisfacción y valoraciones de productos/servicios.

 

Ejecución del contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente. 

Trataremos su imagen basándonos en consentimiento expreso otorgado por el usuario al contratar la actividad con el CLUB.

 

Tus datos personales serán tratados por  CLUB NAUTICO EL BALIS  mientras  contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por  CLUB NAUTICO EL BALIS  y el cliente.

Posteriormente, los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo legalmente estipulado de prescripción de las acciones que puedan derivarse como consecuencia de o en relación con   contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por  CLUB NAUTICO EL BALIS  y el cliente.

Si para determinados datos que se procesan para la tramitación de contratos de compra existe un plazo de conservación legal en materia fiscal (datos justificativos), el plazo de almacenamiento es de 6 o 10 años.

 

Durante este periodo, el procesamiento de los datos está restringido. La obligación de conservación comienza al final del año natural en el que se emitió la oferta o se cumplió el contrato.

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos,  CLUB NAUTICO EL BALIS  anonimizará o eliminará los datos personales del usuario.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

Podrás oponerte a que tratemos tu imagen en cualquier momento a través de del envío de un correo electrónico solicitándolo a: 

 

gdpr@cnelbalis.com 

 

 

 

 1. Contratación del CAMPUS.

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercerlos?

 • Tramitar correctamente la compra de producto y/o contratación de servicio.
 • Gestionar el pago efectivo del producto adquirido o el servicio contratado.
 • Tramitar el servicio contratado.
 • Gestionar cualquier incidencia relativa al servicio contratado.
 • Proporcionar un servicio de atención al cliente resolviendo dudas y respondiendo a consultas y solicitudes de información a través de los distintos canales disponibles.
 • Remitir encuestas de satisfacción y valoraciones de productos/servicios.

 

Ejecución del contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente. 

 

Tus datos personales serán tratados por  CLUB NAUTICO EL BALIS  mientras  contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por  CLUB NAUTICO EL BALIS  y el cliente.

Posteriormente, los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo legalmente estipulado de prescripción de las acciones que puedan derivarse como consecuencia de o en relación con   contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por  CLUB NAUTICO EL BALIS  y el cliente.

Si para determinados datos que se procesan para la tramitación de contratos de compra existe un plazo de conservación legal en materia fiscal (datos justificativos), el plazo de almacenamiento es de 6 o 10 años.

 

Durante este periodo, el procesamiento de los datos está restringido. La obligación de conservación comienza al final del año natural en el que se emitió la oferta o se cumplió el contrato.

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos,  CLUB NAUTICO EL BALIS  anonimizará o eliminará los datos personales del usuario.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 

 • Tratamiento de datos de salud

Por obligación legal,  segon el  Decret 267/2516 del 5 de Julio, pasaremos un cuestionario de salud, para conocer el estado del menor y poder prestar el mejor Servicio possible.

 

 • En el caso que el menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, el CLUB NAUTICO EL BALIS queda autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del menor

 

Interés vital del menor.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 • Trataremos los datos del menor para la organización de salidas y excursiones.

Consentimiento expreso del tutor legal del menor.

 • Trataremos la imagen del menor en su participación en el campus.  El tutor autoriza expresamente al CLUB NAUTUCO EL BALIS a la realización de fotografías y grabaciones del campamento o actividad en  las  que participen los menores de edad. Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en los medios de comunicación del CLUB para dar  publicidad al referido campamento o actividad.

 

Consentimiento expreso por parte del tutor legal. Este reconoce estar otorgando este consentimiento al club por parte de ambos progenitores, estando las dos partes de acuerdo.

Tus datos personales serán tratados por  CLUB NAUTICO EL BALIS  mientras  contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por  CLUB NAUTICO EL BALIS  y el cliente. Una vez finalizado el curso, comenzará un tiempo de conservación de las imágenes y explotación por parte del Club que perdurará 15 años.

Podrás oponerte a que tratemos la imagen del menor en cualquier momento a través de del envío de un correo electrónico solicitándolo a: 

 

gdpr@cnelbalis.com 

 

 

 1. Gestión de la Solicitud como Socio.

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercerlos?

 • Tramitar correctamente la solicitud como Socio del  CLUB NAUTICO EL BALIS.
 • Proporcionar apoyo al usuario en los procesos de olvido y recuperación de contraseña.
 • Habilitar un apartado done el usuario puede configurar sus datos personales y los tratamientos permitidos sobre sus datos.
 • Remitir encuestas de satisfacción y valoraciones de productos/servicios.
 • Incluir una lista con el historial de pedidos realizados y en curso.
 • Proporcionar un servicio de atención al cliente resolviendo dudas y respondiendo a consultas y solicitudes de información a través de los distintos canales disponibles.
 • Grabar tu interacción con  CLUB NAUTICO EL BALIS  a través de los canales del servicio de atención al cliente.
 • Ofrecerle descuentos exclusivos en productos seleccionados.
 • Para poder darle acceso a las instalaciones del gimnasio, trataremos su huella dactilar.  El club ha decidido que se aplicará este método para evitar suplantaciones de identidad y garantizar la seguridad y poder salvaguardar la seguridad de todos los socios.
 • Trataremos su imagen en caso de que participe en eventos del CLUB.
 • Incluir a los socios que lo soliciten en listas de difusión de whatsapp para ofrecer información sobre el tiempo, el estado de los cormoranes, etc.
 • Trataremos sus datos para la convocatoria y asistencia a las Asambleas.

 

La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento expreso que el usuario proporciona a  CLUB NAUTICO EL BALIS  al registrarse para crear una cuenta de usuario y cumplimentar el formulario correspondiente. 

Tus datos personales serán tratados por  CLUB NAUTICO EL BALIS  mientras el usuario no solicite la supresión de sus datos o mientras la cuenta de usuario permanezca activa.

En caso de que el socio solicite en algún momento la supresión de sus datos, conservaremos estos debidamente bloqueados para poder  dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que nos correspondan, una vez finalizado dicho plazo  se eliminará por completo sus datos.

 

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

Podrás oponerte a recibir comunicaciones comerciales o a que tratemos tu imagen en cualquier momento a través de del envío de un correo electrónico solicitándolo a: 

 

gdpr@cnelbalis.com 

 

 

 

 

 1. Análisis de los datos de los usuarios con fines estadísticos y de negocio

 

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • Analizar el uso y aprovechamiento que hacen los usuarios del Sitio Web y los productos y servicios ofrecidos por CLUB NAUTICO EL BALIS.

 

 • Realizar informes y estadísticas de negocio.

 

 • Mejorar del Sitio Web y los productos y servicios ofrecidos por CLUB NAUTICO EL BALIS y adaptarlos a los cambios de tendencia en la actividad de los clientes y usuarios.

 

Interés legítimo de CLUB NAUTICO EL BALIS de conocer y analizar la eficiencia de su actividad y negocio. 

Tus datos personales serán tratados por CLUB NAUTICO EL BALIS durante el pazo de vigencia de la promoción correspondiente y su período de reclamación.

Posteriormente, los datos personales proporcionados se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo legalmente estipulado de prescripción de las acciones que puedan derivarse como consecuencia de o en relación con   contrato de compraventa de producto o contratación de servicio suscrito por CLUB NAUTICO EL BALIS y el cliente.

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos, CLUB NAUTICO EL BALIS anonimizará o eliminará los datos personales del usuario.

 

Tienes derecho a oponerte al tratamiento de tus datos con fines de análisis estadísticos y de negocio comunicándonoslo a través del envío de un correo electrónico solicitándolo a: gdpr@cnelbalis.com

 

Asimismo, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 

 1. Mantenimiento de listas de supresión actualizadas para evitar ser contactado si así lo solicita el cliente o usuario.

 

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • Mantener una lista actualizada de todos aquellos clientes y usuarios que han solicitado la supresión de sus datos o en algún momento se han opuesto al envío por nuestra parte de comunicaciones comerciales.

Obligación legal: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE nos obliga a respetar tus derechos y mantener evidencia del cumplimiento por nuestra parte de tu petición de ejercicio del derecho de cancelación.

Conservaremos tus datos personales durante el plazo legalmente previsto para la interposición de cualquier reclamación en relación con la efectiva o deficiente respuesta por nuestra parte al derecho de supresión u oposición que hayas ejercitado.

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos, CLUB NAUTICO EL BALIS anonimizará o eliminará los datos personales del usuario.

Los derechos descritos en la presente política de privacidad quedan limitados por ser este un tratamiento fundamentado en una obligación legal tal y como se explica en el citado apartado.

 

 

 1. Análisis de uso, funcionamiento y mejora de la web

 

¿Para qué finalidades tratamos tus datos?

¿Sobre qué base legal tratamos tus datos?

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

¿Cuáles son tus derechos?

 • Reconocer al usuario cuando vuelve al Sitio Web.
 • Facilitar compartir contenidos del Sitio Web a través de redes sociales y vías de comunicación.
 • Adecuar el Sitio Web al tipo de dispositivo empleado por el usuario.
 • Adecuar el Sitio Web a los criterios de personalización elegidos por el usuario y recordarlos.
 • Estudiar posibles mejoras del Sitio Web para optimizar la experiencia de usabilidad e implementarlas.
 • Mostrar el contenido del Sitio Web correcto y solicitado por el usuario en cada momento.
 • Habilitar la posibilidad de compartir contenido del Sitio Web en redes sociales.

Consentimiento del usuario

Conservaremos tus datos personales durante el plazo que cada tipo de cookie necesite o hasta que retires tu consentimiento o ejercites tu derecho de oposición.

Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos, CLUB NAUTICO EL BALIS anonimizará o eliminará los datos personales del usuario.

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

 

 

 

 

 1. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

 A continuación, le facilitamos los derechos que como usuario del sitio web puede ejercitar:

 •  

¿Qué significa?

Derecho de acceso

Tiene derecho a que CLUB NAUTICO EL BALIS le confirme si está tratando o no sus datos personales, y en tal caso, derecho a conocer qué datos trata.

Derecho de rectificación

Consiste en la posibilidad de que pueda modificar aquellos datos que sean inexactos o incompletos, debiendo en la solicitud de rectificación indicar qué datos desea que se modifiquen.

Derecho de oposición

Puedes oponerte en cualquier momento a que tratemos sus datos. Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que te conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo de la empresa. CLUB NAUTICO EL BALIS dejará de tratar los datos personales, salvo que acreditemos motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre tus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho de supresión

Este derecho permite la supresión de sus datos personales. Los datos se conservarán bloqueados de manera que impida su tratamiento, sin perjuicio de su puesta a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de posibles responsabilidades que hayan surgido del tratamiento durante su plazo de prescripción.

Derecho a la portabilidad de los datos

Tiene derecho a copiar y transferir datos desde nuestra base de datos a otro CLUB NAUTICO EL BALIS del tratamiento. Solo es posible ejercer este derecho cuando el tratamiento esté basado en la ejecución de un contrato o en su consentimiento y el tratamiento se realice por medios automatizados.

Derecho a la limitación del tratamiento

Este derecho le permite solicitarnos que suspendamos el tratamiento de sus datos cuando:

 

 • Impugne la exactitud de los datos, mientras CLUB NAUTICO EL BALIS verifica dicha exactitud.
 • Haya ejercido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos, mientras se verifica si los motivos legítimos de CLUB NAUTICO EL BALIS prevalecen sobre los suyos como interesado.

Igualmente, este derecho le permite solicitar a CLUB NAUTICO EL BALIS que conserve sus datos personales cuando:

 • El tratamiento de datos sea ilícito y como interesado se oponga a la supresión de tus datos y solicite en su lugar una limitación de su uso.

CLUB NAUTICO EL BALIS ya no necesite sus datos personales para los fines del tratamiento, pero los necesite para la formulación, ejercicio, o defensa de reclamaciones.

 •  

Podrá ejercer su gdpr@cnelbalis.como bien por correo postal, mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o pasaporte, dirigida a la siguiente dirección: Carretera N-II, km 651,5 Sant Andreu de Llavaneres, 08392 - Barcelona, .

 

Asimismo, te informamos de que, cuando CLUB NAUTICO EL BALIS no haya satisfecho correctamente el ejercicio de tus derechos, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Si quieres conocer más información sobre este derecho y como ejercerlo puedes dirigirte a la AEPD:

 

 •  

Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17

C/Jorge Juan,628001-Madrid

 

 1. ¿A QUIÉN COMUNICAMOS TUS DATOS PERSONALES?

CLUB NAUTICO EL BALIS no revela la información personal que usted nos proporciona a través de las vías descritas, salvo que sea necesario para la prestación del servicio contratado como es la comunicación a plataformas de pago, bancos y empresas para que pueda procesarse las transacciones.

Igualmente, es posible que podamos comunicar sus datos personales, previo requerimiento legal o base que legitime la comunicación a tribunales u organismos de la administración pública.

Otros posibles terceros a los que podemos comunicar tus datos, previo requerimiento legal o base que legitime la comunicación:

 

 • Asesores legales
 • Tribunales
 • Administración Tributaria
 • Organismos de gobierno y administración pública
 • Fuerzas y cuerpos de seguridad.
 • Encargados de tratamiento que, para prestar los servicios necesarios deben acceder a cierta información y/o datos personales. Son encargados del tratamiento, por ejemplo, las compañías de transporte y mensajería encargadas de llevar tu pedido a la dirección solicitada. Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos con quienes se formaliza las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargados de Tratamiento. CLUB NAUTICO EL BALIS suscribe los correspondientes contratos de encargo de tratamiento que recogen las debidas garantías en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal, la confidencialidad y la cancelación, destrucción o devolución.

 

 

 1. ¿ESTÁN TUS DATOS SEGUROS?

 

Con el fin de asegurar un procesamiento justo y transparente de tu información personal, adoptaremos los procedimientos adecuados que incluirán la implementación de medidas técnicas y organizativas que tengan en cuenta el posible riesgo y corrijan cualquier imprecisión identificada en los datos personales tratados, de modo que el riesgo de cualquier error se minimice, tratando tus datos de manera justa y segura.

 

Toda la información que nos proporcionas se almacena en servidores seguros. Lamentablemente, la transmisión o comunicación de información a través de internet no es complemente segura. Así, una vez hayamos recibido toda tu información utilizaremos procedimientos estrictos de seguridad para tratar de evitar cualquier acceso no autorizado.

 

Igualmente, nos aseguramos de que, nuestros proveedores de servicios también gozan de estándares de seguridad adecuados para la protección de los datos de carácter personal respecto de los cuales tengan o puedan llegar a tener acceso, en atención con la legislación de protección de datos aplicable.

 

 1.  CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad podrá variar con el tiempo debido a los posibles cambios de criterio seguidos por la autoridad de control competente en materia de protección de datos en cada momento. CLUB NAUTICO EL BALIS se reserva por tanto el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para poder adaptarla a dichos criterios, así como a novedades jurisprudenciales o legislativas.

Última versión: mayo del 2018.

 1. CONTACTO

 

Si tienes alguna duda acerca de los tratamientos que realizamos sobre tus datos personales, escríbenos a gdpr@cnelbalis.com

 

CRÈDITS DEL WEBSITE DE CNELBALIS.COMSi tienes alguna duda acerca de los tratamientos que realizamos sobre tus datos personales, escríbenos a gdpr@cnelbalis.com

Aquest website ha estat programat per a funcionar correctament amb els diferents navegadors existents a l’actualitat en versions avançades: IE11, Google Chrome, Safari,....

Drets de propietat i copyright
Club Nàutic El Balís

Carretera N-11, km. 651.5
Sant Andreu de Llavaneres
08392 - BARCELONA (Espanya)

Tel 93 792 99 00
Fax 93 792 72 61
info@cnelbalis.com
www.cnelbalis.com